VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU ww.tradewyx.com
Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti  Tradewyx Inc. 800 W El Camino Real Suite 180, Mountain View, CA 94040, United States of Americae-mail info@tradewyx.com (” Poskytovatel služby”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto „Zájemcům o službu“, a Nás, jakožto poskytovatele služby, vzniklá v souvislosti nebo na základě objednávky („Smlouva“).
Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete na www.tradewyx.com/gdpr
Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena  elektronickým způsobem.
Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili ve smlouvě , bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.
NĚKTERÉ DEFINICE
Cena je finanční částka za položku, kterou určí zájemce o službu při prodeji na prodejních serverech;
Prodejní servery jsou ověřené prodejní stránky mezi které patří např. srovnávače cen, marketplace a další, kde poskytoval služby nabízí zájemcům o službu prodej jejich výrobků
Cena za dopravu je finanční částka, je určena při nastavení u prodejních serverů. 
Zvolený Stát – vybraný stát zájemcem o službu, kde chce prodávat své výrobky ve spolupráci poskytovatelem služby
Sklad/fulfillment/  - prostor, kde jsou výrobky umístěny v daném státě.
Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi zájemcem o službu a poskytovatelem služby.
Finanční plnění se skládá ze dvou částí. První tvoří pronájem skladu, který je závislý na množství a charakteru položek určených k prodeji. Druhou část tvoří provize za úspěšný prodeje. Finanční plnění je součástí objednávky.
Obecná ustanovení a poučení 
Poskytoval služby má podepsané smlouvy s jednotlivými prodejními servery a sklady v různých státech. Aktuální přehled lze najít na www.tradewyx.com v členské sekci.
Zájemce o služby předává správné a pravdivé informace o položkách.
Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
Jednotlivé prodejní servery mohou realizovat hodnocení produktů zájemců o spolupráci. Zájemce o spolupráci je o těchto referencích pravidelně informován.
UZAVŘENÍ SMLOUVY
Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém nebo anglickém jazyce.
Smlouva je uzavírána na dálku.  
K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je potřeba získat následující údaje
Identifikační údaje o zájemci o službu.
Přehled státu ve kterém chce zájemce o službu prodávat.
Přehled položek určených k prodeji včetně popisu a cen.
Objednávku připravujeme po zaslání všech údajů ze strany zájemce o službu.
Finální objednávka obsahuje všechny informace o spolupráci včetně finančního plnění.
Plnění objednávky začíná po úhradě dohodnuté první platby za skladné. Po úhradě této objednávky zasílá zájemce o službu výrobky do našeho skladu.
Poskytoval služby po doručení výrobků do skladu umístí tyto položky na prodejní servery ve zvolených státech.
V případě nákupu ze strany zákazníků na prodejních serverech uhradí kupující prodejní cenu na prodejní servery. Informace o objednávce je zasílána do skladu, který posílá zboží zákazníkovi.
Zájemce o službu získá přehled prodaných položek včetně vyúčtování dle ceníku.
V případě, kdy závady nebo reklamace dojde k posouzení vyúčtování dle podmínek obsažené ve smlouvě
odstoupení od smlouvy
K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a zájemcem o službu může dojít v případech podepsaných ve smlouvě.
Závěrečná ustanovení
Smluvní se vztah se řídí právem České republiky.
Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody.
Tyto Podmínky nabývají účinnost 24.06.2023